Національна асоціація кредитних спілок України
 
головна сторінка
принципи діяльності
фінансові послуги
механізм кредитування
умови членства
історія спілки
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
 


Для отриманя кредиту в кредитній спілці „Юрт” член спілки повинен надати документи для оцінки його платоспроможності, а саме:   

·       Заяву на отримання кредиту

·        Паспорт або документ, що його заміняє

·       Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру

·       Документ, що підтверджує отримані членом кредитної спілки доходи (такими документами вважається - довідка про заробітну плату за останні 6 місяців та/або декларація про доходи фізичної особи та/або звіт суб’єкта підприємницької діяльності за останні 2 квартали тощо);

·        У випадку розгляду сукупного сімейного доходу - документи, що підтверджують отримані доходи членами родини (такими документами вважається - довідка про заробітну плату за останні 6 місяців та/або декларація про доходи фізичної особи та/або звіт суб’єкта підприємницької діяльності за останні 2 квартали тощо);

У випадку, якщо член кредитної спілки одружений та кредитний договір виходить за межі дрібного побутового (ст. 65 Сімейного кодексу України та ст.31 Цивільного кодексу України) - згода другого з подружжя на укладання кредитного договору та окремих договорів забезпечення кредиту у разі їх наявності (зазначена згода має бути надана в довільній письмовій формі, написана та підписана особисто другим з подружжя, із зазначенням суми, строку та цільового призначення кредиту). 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України